Oversatt innlegg – HR

Oversatt innlegg – HR

5 måter HR kan hjelpe utviklere 

ARTIKKEL AV: James Cook University | Publisert: 21. MAI 2019

Human Resources (HR) må være en pådriver for lederutvikling, ettersom vellykkede ledere gir vellykkede forretningsresultater. Selv om organisasjoner ikke har umiddelbart åpenbare lederproblemer, er det viktig å gjennomføre effektive systemer og prosesser tidligere enn senere. I denne artikkelen ser vi på fem viktige måter som HR kan påvirke sin lederutvikling for å drive organisasjonssuksess.

1.    Ledertrening og utvikling

Ledere utfører den avgjørende rollen som å oppmuntre og styrke teamene sine. Jo mer komfortable lederne dine er med å ta ansvar, jo mer motiverte vil resten av dine ansatte være. Faktisk er 88 prosent av menneskene ekstremt motivert av ros fra lederne. Av denne grunn er det viktig at HR ser nøye på hvordan ledere i virksomheten effektivt kan trenes og utvikles til de beste lederne de kan være.

 Prosessen kan begynne med å tilby opplærings- og utviklingsmuligheter for ledere, og oppmuntre dem til å fylle hullene i ferdigheter. HR kan ta en aktiv rolle i å påvirke lederutviklingen ved å rose ledernes styrker og identifisere hvor de kan gjøre det bedre. De kan også være med å foreslå kurs eller tilby veiledningsmuligheter som passer.

 Det er også viktig å merke seg at denne prosessen med å utvikle ledere skal begynne før ledelsesnivået. HR bør lage effektive systemer for å identifisere fremtidige ledere og presentere muligheter for dem å utvide ledelsesevner gjennom utviklingsprogrammer.

2.    Markedsføringssystemer

Bedrifter markedsfører ofte personer med avanserte tekniske ferdigheter i lederroller. Problemet med dette er at tekniske ferdigheter ikke nødvendigvis oversettes til gode lederegenskaper. HR må være klar over hvilken innvirkning dårlig ledelse kan ha på personalets moral og effektivitet, og planlegge for å unngå dette. 

 Når folk blir forfremmet til lederstillinger, er det HRs ansvar å sørge for at de blir opplært og støttet for å kunne styre sin nye stilling. Dette betyr å skape et effektivt system rundt promotering, sikre at ledere er effektivt ombord og støttes gjennom initiativer som mentoren, treningsprogrammer og coaching.

 Kampanjesystemer bør se på ansattes ferdigheter og styrker og sikre at folk blir promotert deretter. I tillegg til kampanjer basert på tekniske ferdigheter, må HR også sørge for at de ser på en mulig kampanje basert på en rekke myke ferdigheter, inkludert kommunikasjon, konfliktløsning og endringsledelse.

 Det bør også være en klar prosess for prosessplanlegging for å sikre at det er ledere som kan ta steget hvis noen i lederposisjon trekker seg eller går videre. Effektiv planlegging av ledelsessuksess er nøkkelen til langsiktig organisasjonssuksess.

3. Ansatt-sentrisk tilnærming
HR bør sikre at en ansatt-sentrisk tilnærming opprettholdes når det gjelder utvikling av ledelse. Ledere på alle nivåer må følge en folk sentrert ledermodell, og HR må legge til rette for dette. 

Det er HRs ansvar å sikre at folk i organisasjonen vet hva effektivt lederskap er. Dette kan ha form av etablert dokumentasjon og formulering rundt hvilken atferd som forventes av ledere i virksomheten. Dette vil gi klare forventninger i hele organisasjonen, samt felles språk og vilkår.

En ansatt-sentrisk tilnærming betyr også å utvikle leders mellommenneskelige ferdigheter og lage effektive strategier for å ansette, beholde og administrere team.

4. Hjelpe ledere til å ta en teambasert tilnærming
Omfattende ledelse handler om mer enn ytelsesanmeldelser og arbeidsflyter. Det handler om å inspirere team og motivere dem til å gjøre sitt beste. Bedriftens ledergruppe vil holde ansatte fornøyde gjennom godt lederskap. Dette kommer tilbake til å ha et effektivt promoterings-, ansettelses- og opplæringssystem for å sikre at de riktige menneskene utvikler seg til de riktige lederrollene.

 På samme måte må ledere få de riktige verktøyene for å bidra til å utvikle sitt eget teams styrker. HR kan hjelpe ledere med å styrke sine individuelle lag ved å utstyre dem med prosesser for coaching, opplæring og veiledning innen team. Dette innebærer også å hjelpe ledere å lære hvordan de kan identifisere mulige fremtidige ledere.

5. HR og toppledersamarbeid
Når det gjelder forretningssuksess, må HR identifisere hvilke lederroller som påvirker forretningsstrategien. Ved å identifisere hvilke roller som er korrelert med strategi, vil du forstå individene du trenger å jobbe sammen med, for å lage og utføre effektive strategier.

Ledere bør ikke overlates til seg selv når det gjelder å lage og utrullet initiativer. HR må være på tvers av disse strategiene for å dokumentere dem, oppmuntre ansattes innkjøp og støtte ledere i å oppnå positive forretningsresultater. HR trenger å samarbeide og jobbe sammen med virksomhetens ledere for å sikre at forventningene blir oppfylt og prosesser blir fulgt.

Hvis du ønsker å bli ekspert på ledelse og ledelse, bør du vurdere å utdanne deg i de nødvendige strategiene for å hjelpe organisasjonen din til å fremme store ledere . En global MBA kan styrke fremtiden din og enhver fremtidig organisasjon. 

Kilde:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *