FN’S bærekraftmål og hvordan de er relevante til virksomheten Kari Traa.

FN’S bærekraftmål og hvordan de er relevante til virksomheten Kari Traa.

Med utgangspunkt i bærekraft som er en viktig driver for forandring og FNs bærekraftsmål som er en global plan rettet mot å bl.a. utrydde fattigdom, og bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene i årene frem mot 2030. De 17 hovedmålene dekker de tre dimensjoner: sosial inkludering, økonomisk utvikling og miljømessig beskyttelse. 

Bærekraftsmålene til FN og hva det er.

Målet til FN er at de har en felles arbeidsplan for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal operere som en felles global retning for næringsliv, sivilsamfunn og for land. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. 

(FN 2021)

Disse målene ble laget ved at ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse, og slik ble målene laget på en demokratisk måte ved innspill fra land over hele verden. «Leaving no one behing» er et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene ved at ingen skal utelates. Dermed er det vesentlig at de setter søkelys på de sårbare menneskene og at de prioriteres. Et eksempel på ekskluderende grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne, etniske og religiøse minoriteter flyktninger, urfolk og jenter. (FN 2021)

(Bilde funnet på FN sine hjemmesider)

Relevante mål for virksomheten Kari Traa

Det er flere av målene jeg tenker er relevant i forhold til virksomheten Kari Traa. Men et av de viktigste tenker jeg vil være mål nr 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon. Dette målet handler om ansvarlige forbruks, produksjonsmønstre og bærekraft. Dette anses som essensielt for Kari Traa sin virksomhet.

Vi vet at i dagens samfunn så er det mye overbruk og vi handler mer enn vi burde og spesielt billige klær som går under den lineære økonomien. Dette er ikke særlig bærekraftig og ikke bra for jordkloden vår. Det er veldig viktig at vi gjør mer og bruker mindre ressurser for å oppnå en mer bærekraftig produksjon. (FN 2021)

Kari Traa har tatt et ansvar på ulike områder, og vil fremme en tydelig bærekraftig produksjon. De har lansert en kolleksjon ved navn «Wastelayer kolleksjon» som er laget av produksjonsavfall og avkapp-rester fra ullundertøy serien rose, og blandet sammen med resirkulert bomull og tremasse. Hvis dere vil lese mer om denne serien og mer om kolleksjonen til Kari Traa kan dere se her. (Kari Traa u.å.).

FNs bærekraftsmål - regjeringen.no

(Bilde lånt fra FNS hjemmesider).

Et annet viktig mål for virksomheten vil være mål nr 17 samarbeid for å nå målene.

Dette målet er viktig for Kari Traa fordi det handler om at man må være flinke til å samarbeide for å nå de felles målene man har satt. Dette handler om at bransjen vil oppnå en bærekraftig utvikling, og derfor er det essensielt viktig med nye behov for sterke og nye partnerskap mellom både sivilsamfunnet, næringsliv og myndigheter. For å kunne oppnå en mer global utvikling så er det nødvendig å opprette og fornye både internasjonale og nasjonale samarbeid. (FN 2021)

Kari Traa nevner på sin side ««Hverken forbrukerne eller kloden har tid til at ulike sportsklærprodusenter sitter på hver sin tue og finner på én og én løsning, som ikke egentlig tar tak i de større utfordringene vi alle har.» (Kari Traa u.å.). Med dette så menes det at det er viktig for virksomheten at man må samarbeide med sine konkurrenter for at man skal lykkes med dette målet. Kari ønsker med dette å oppnå å samle flere innovarive og engasjerte merkevarer for å spre kunnskaå, jobbe frem bærekraftige løsninger og lære av hverandre og produkter. (Kari Traa u.å.).

Avsluntingsvis kan vi si at dette vil hjelpe alle i bransjen til å bli bedre på bærekraft. Dette vil bidra til at vi får et bedre samfunn og veien til et mer bærekraftig samfunn vil bli mer effektiv og veien dit blir kortere. Vi alle kommer godt ut å samarbeide og ta initiativ og ha et stort engasjement.

Lærerbloggen: FNs bærekraftsmål 17: Styrke globalt partnerskap for  bærekraftig utvikling

(Bilde lånt fra FNS hjemmesider.)

OPPSUMMERING

Med disse to målene som jeg anser som mest relevante til virksomheten og for alle i klesbransjen. Kari Traa er bevisst i hvordan de produserer og lager klærne og har blitt mye mer opptatt av bærekraftig utvikling. Dette er veldig positivt for oss forbrukere, men også for veksten til virksomheten. Det er en stor konkurranse der ute for å overleve og Kari Traa er et godt forbilde for de andre konkurrentene som tar grep på bærekraft. Jeg er glad i klærne til Kari Traa og gleder meg til å se fortsettelsen av denne utviklingen av bærekraft i fremtiden. Hvor langt kommer vi? Og hvor stor forskjell vil vi merke?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *