Fanget opp av
Dag: 16. mars 2021

FN’S bærekraftmål og hvordan de er relevante til virksomheten Kari Traa.

FN’S bærekraftmål og hvordan de er relevante til virksomheten Kari Traa.

Med utgangspunkt i bærekraft som er en viktig driver for forandring og FNs bærekraftsmål som er en global plan rettet mot å bl.a. utrydde fattigdom, og bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene i årene frem mot 2030. De 17 hovedmålene dekker de tre dimensjoner: sosial inkludering, økonomisk utvikling og miljømessig beskyttelse.  Bærekraftsmålene til FN og hva det er. Målet til FN er at de har en felles arbeidsplan for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal…

Les mer Les mer