Blokkjeder

Blokkjeder

Blokkjeder og kryptovalutaer kan komme til å løse viktige utfordringer vi står ovenfor i samfunnet. Dette gjelder spesielt i samfunn som er preget av manglende tillit til organisasjoner og myndigheter, samfunn med mye korrupsjon og samfunn der det i stor grad mangler tiltrodde 3.parter som banker mm. Blokkjeder kan forventes å påvirke offentlig sektor og næringsliv enormt de kommende årene. I helsesektoren kan det bidra til å øke personvernet, sikkerheten og effektivitet. I offentlig sektor kan det gi langt sikrere IT-systemer.

Så hva er en blokkjede?

Det kan kalles for en logg. Det vil si at denne loggen består av flere blokker med informasjon. Istedenfor at informasjonen blir liggende ett sted, eller må sendes til og fra alle involverte aktører, har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Hvis det er slik at endringene godkjennes av alle parter, så vil prosessen fortsette. Det er dette som er den uavhengige revideringen som utelater tredjeparter som jurister, offentlige registre, banker eller saksbehandlere. I bransjer hvor økonomiske transaksjoner står i sentrum, så vil blokkjeder kunne øke effektiviteten, graden av transparens og samtidig fungere som et effektivt våpen mot uønsket innblanding fra eksterne aktører. En blokk inneholder først og fremst data, altså informasjon. Dette velges av den som oppretter blokkjeden. I en Bitcoin blokkjede inneholder en blokk transaksjonsinformasjon. Som for eksempel hvem er avsenderen, mottakeren og antall Bitcoins.

Hvis du ønsker kan du se nærmere på denne filmen under som forklarer hva en blokkjede er, samt hvordan den fungerer på en kreativ måte som kan være grei å forstå.

Hva blir blokkjeder brukt til og hvordan påvirker det oss her i Norge?

Viktigste bruksområdet for blokkjeder slik det er i dag er som en regnskapsbok for kryptovaluta. I tillegg kan blokkjeder erstatte sentraliserte databaser hvor graden av tillit til den sentrale administratoren (den som kontrollerer databasen) er svært lav. Andre bruksområder for blokkjeder er innen smarte kontrakter. Dette er avtaler som kan gjennomføres automatisk uten menneskelig interaksjon. Slike kontrakter inneholder betingelser som må være på plass for at kontrakten skal oppfylles. Et eksempel er når man skal leie bolig. En leietaker må overføre penger til utleier sin konto. Når pengene er overført til denne kontoen, vil den smarte kontrakten automatisk overføre en kode til leietaker som benyttes for å åpne inngangsdøren til boligen. På denne måten kan den smarte kontrakten automatisere utleieprosessen.

Samfunnsøkonom Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto sier følgende: «Jeg tror ikke regnskapssystemene i seg selv blir så veldig annerledes med blokkjede, men bransjen får nye verdiobjekter å forholde seg til og ting må kanskje føres på andre måter.»

Jenssen mener blokkjedeteknologien egentlig ikke er noen ny teknologi, og at loggføring er noe vi har drevet med lenge. Det nye som kom med kryptovalutaen Bitcoin i 2009, er måten ulike teknologier kombineres for å skape et åpent og sikkert system som brukerne har tillit til, og som gjør at man kan eliminere fordyrende og begrensende mellomledd. Regnskapsførere må forholde seg til nye verdiobjekter, skapt av på åpne blokkjeder. Mange selskaper bruker allerede digitale verdiobjekter som Bitcoin. Det kan bli nye måter å håndtere eierskap til data på, og det blir utfordringer med tanke på hvor poster hører hjemme og hvordan de skal føres. Blokkjedeteknologi vil også føre til store endringer i hva som blir kilden til informasjon som kommer inn av informasjon til regnskapssystemene.

Kilder

https://snl.no/blokkjede

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html/

https://blog.finago.com/no/blokkjeder-kan-endre-regnskapsbransjen

One thought on “Blokkjeder

  1. Veldig gode forklaringer her, Lene. Mye bra i dette innlegget generelt 🙂 Men det er ikke noen direkte referanser i løpende tekst, som er veldig viktig når du snakker om noe så faglig som dette.

Legg igjen en kommentar til Nina Magnussen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *