Fanget opp av
Dag: 28. januar 2021

Blokkjeder

Blokkjeder

Blokkjeder og kryptovalutaer kan komme til å løse viktige utfordringer vi står ovenfor i samfunnet. Dette gjelder spesielt i samfunn som er preget av manglende tillit til organisasjoner og myndigheter, samfunn med mye korrupsjon og samfunn der det i stor grad mangler tiltrodde 3.parter som banker mm. Blokkjeder kan forventes å påvirke offentlig sektor og næringsliv enormt de kommende årene. I helsesektoren kan det bidra til å øke personvernet, sikkerheten og effektivitet. I offentlig sektor kan det gi langt sikrere…

Les mer Les mer