Plattformtjenesten Ruter

Plattformtjenesten Ruter

 

Hva er en plattformtjeneste?

Før jeg skal ta for meg en norsk plattformtjeneste, så skal jeg kort forklare hva en slik tjeneste innebærer. Først og fremst er ikke digitale plattformer teknologi, men en forretningsmodell som er godt egnet som et økosystem. Det er ikke teknologien som utgjør selve jobben og derfor bil man si at plattform er en forretningsmodell. Det vil si at digitale plattformer er en forretningsmodell som skaper verdier gjennom å legge til rette for transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper som er leverandører og forbrukere.

Plattformtjenesten Ruter

Jeg har valgt å skrive om plattformtjenesten Ruter. Selskapet er eid av det offentlige og er de som tilbyr oss kollektivt transport her i byen og store deler av Viken. Det er positivt at Ruter ønsker å være miljøbevisste når det gjelder kollektiv som buss, trikk, t-bane og båt.

Nå operer Ruter gjennom to apper som er en for billett og en for reise. Det som er fint med disse to appene er at de er blitt laget ganske enkle for oss. De er lette å forstå og vi tar i bruk disse applikasjonene hver dag og er nyttige for oss når vi skal reise eller besøke nye steder her i Oslo eller i Viken. I Ruterapp så kan man kjøpe billett rett fra mobilen slik at det blir lettere å ta kollektivt uten å måtte stresse med å kjøpe billett på en automat. Det er også ulike priser ut ifra om du er barn, student, voksen eller honnør. Samt at man må betale ulike priser for sonene du skal til. Eksempelvis koster det for en student 819 for sone 1 og 2Ø. Ruterreise brukes når du skal finne ut av hvordan du kommer deg fra A til Å. Det skal være enklest mulig å ta i bruk denne appen slik at reisehverdagen vår skal bli bedre, samtidig er vi opptatt av å planlegge og finne ut av enkelte forsinkelser eller forslag til andre reiser.

Bilde er hentet fra denne siden

Hva er transaksjonskostnader? 

I boken «Nettverksøkonomi» til Foreleser Arne kan man finne mer om denne prosessen som består av seks steg for å for å senke transaksjonskostnadene til Ruter i dette eksempelet. De seks stegene er listet nedenfor kan ha innvirkninger på valgene vi tar. 

  1. Søkekostander handler om å finne frem de aktuelle alternativene, og tiden og ressursene man bruker på å finne de beste og raskeste alternative reiseruter til din destinasjon. 
  • Informasjonskostandene er ressurser som går med til å finne mer detaljert informasjon om de ulike alternativene, t-bane vs. buss.
  • Forhandlingskostandene omhandler leveransevilkår som vi må forholde oss til. Det handler om billettens gyldighet og varighet, alt etter hvilken billettype du kjøpt. 
  • Beslutningskostandene handler om hvilken beslutning man tar i det man kjøper en billett i forhold til ulike forutsetninger. Om man skal velge 7 dagers billett vs. 30 dagers billett.
  • Evalueringskostandene oppstår etter at tjenesten er levert, hvor vi må vurdere om vi har fått det produktet man forventet. Det kan være om tjenesten har oppfylt kravene og forventingene til reisen. 
  • Tvangskostandene oppstår dersom vi må bruke ressurser for å endre eller heve kjøpet fordi det ikke svarte til tilbudet. Dette kan være dersom ikke transportmiddelet kommer i tide, og man må ty til andre fremkomstmidler. Dersom dette oppstår kan du ha krav på refusjon i form av reisegaranti som Ruter tilbyr sine kunder. Dette kan være uregelmessigheter pga. forsinkelser, innstillinger og feil i tilbudet som ikke er forhåndsannonsert. 

https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hvorfor-er-digitale-plattformer-sa-verdifulle

One thought on “Plattformtjenesten Ruter

  1. Det er mye fint i dette innlegget, Lene 🙂

    Men det er viktig å referere i løpende tekst, som når du forklarer hva en plattformtjeneste er. Du har en enkel og god forklaring av de seks ulike stegene, men jeg ser likevel ikke at du faktisk forklarer hva transaksjonskostnader er. Ikke minst, hva er det Ruter gjør for å senke brukernes transaksjonskostnader? Hvis du hadde inkludert litt mer om dette, så blir det veldig bra 🙂

Legg igjen en kommentar til Nina Magnussen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *