Fanget opp av
Dag: 22. januar 2021

Plattformtjenesten Ruter

Plattformtjenesten Ruter

  Hva er en plattformtjeneste? Før jeg skal ta for meg en norsk plattformtjeneste, så skal jeg kort forklare hva en slik tjeneste innebærer. Først og fremst er ikke digitale plattformer teknologi, men en forretningsmodell som er godt egnet som et økosystem. Det er ikke teknologien som utgjør selve jobben og derfor bil man si at plattform er en forretningsmodell. Det vil si at digitale plattformer er en forretningsmodell som skaper verdier gjennom å legge til rette for transaksjoner mellom…

Les mer Les mer